Liên hệ
Liên hệ để tham gia sàn GDVL
Điện thoại: 0433.820.450
0433.560.197
Yahoo: vieclamhanoi.net
Skype: vieclamhanoi.net
Videos trung tâm
Thông báo của trung tâm
THÔNG BÁO MỜI THAM GIA PHIÊN GDVL NGÀY 26 THÁNG 04 NĂM 2014
Thực hiện chương trình công tác năm 2014 của Sàn giao dịch việc làm số 144 Trần Phú - Hà Đông - Hà Nội đã được Sở Lao động - Thương binh và Xã Hội Hà Nội phê duyệt, Giám đốc Trung tâm Giới thiệu việc làm số 2 Hà Nội có văn bản mời các đơn vị, doanh nghiệp tham gia tuyển dụng, tuyển sinh tại phiên giao dịch việc làm tháng 4/2014 như sau:
THÔNG BÁO MỜI THAM GIA PHIÊN GDVL NGÀY 19 THÁNG 04 NĂM 2014
Thực hiện chương trình công tác năm 2014 của Sàn giao dịch việc làm số 144 Trần Phú - Hà Đông - Hà Nội đã được Sở Lao động - Thương binh và Xã Hội Hà Nội phê duyệt, Giám đốc Trung tâm Giới thiệu việc làm số 2 Hà Nội có văn bản mời các đơn vị, doanh nghiệp tham gia tuyển dụng, tuyển sinh tại phiên giao dịch việc làm tháng 4/2014 như sau:
THÔNG BÁO MỜI THAM GIA PHIÊN GDVL HUYỆN ỨNG HÒA NGÀY 27 THÁNG 04 NĂM 2014
Thực hiện đề án “Tiếp tục phát triển thị trường lao động Thành phố Hà Nội đến năm 2010 và định hướng đến 2020” đã được UBND Thành Phố Hà Nội phê duyệt, Sở Lao động TB&XH Hà Nội chỉ đạo Trung tâm giới thiệu việc làm số 2 Hà Nội phối hợp với phòng Lao động TB&XH huyện Ứng Hòa tổ chức Phiên giao dịch và tư vấn việc làm huyện Ứng Hòa lần thứ II năm 2014:
BÁO CÁO KẾT QUẢ TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG PHIÊN GIAO DỊCH VIỆC LÀM QUÝ I NĂM 2014
Trong quý I, Trung tâm đã tổ chức tổng cộng 12 phiên giao dịch việc làm cố định tại 144 Trần Phú - Hà Đông - Hà Nội, kết quả như sau:
Văn bản pháp quy
Số hiệu Ngày BH Trích yếu Tệp
1604/CV-LĐTBXH 07/22/2013 Công văn số 1604/CV- LĐTBXH của Sở Lao động Thương binh và Xã hội Hà Nội về việc thông báo kiểm tra định kỳ cho người lao động hết hạn hợp đồng lao động về nước đúng hạn. File không tồn tại
127/2008/NĐ-CP 12/12/2008 Nghị định số 127/2008/NĐ-CP Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Bảo hiểm xã hội về Bảo hiểm thất nghiệp File không tồn tại
71/2006/QH11 06/29/2006 Luật Bảo hiểm xã hội File không tồn tại
Bộ luật lao động 06/23/1994 Bộ luật lao động sửa đổi, bổ sung năm 2007 File không tồn tại
85/2012/NĐ-CP 10/26/2012 Nghị định số 85/2012/NĐ-CP của Chính phủ : Về cơ chế hoạt động, cơ chế tài chính đối với các đơn vị sự nghiệp y tế công lập và giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh của các cơ sở khám... Download tài liệu
@ 2012 - TRUNG TÂM GIỚI THIỆU VIỆC LÀM SỐ 2 HÀ NỘI
Allright reserved
Số 144 Trần Phú - Hà Đông- Hà Nội
Số điện thoại: 0433.820.450
0433.560.197
Ext