GIỚI THIỆU TRUNG TÂM GIỚI THIỆU VIỆC LÀM HÀ NỘI 2

Trung tâm Dịch vụ việc làm số 2 Hà Nội được thành lập ngày 4/6/1990 tiền thân với tên gọi là Trung tâm Dạy nghề và Giới thiệu việc làm Hà Tây. Từ năm 2015, Trung tâm đổi tên thành Trung tâm Dịch vụ việc làm số 2 Hà Nội theo Quyết định số 408/QĐ-UBND ngày 27/01/2015 của UBND Thành phố Hà Nội về việc phê duyệt Đề án “Đổi tên hai Trung tâm Giới thiệu việc làm trực thuộc Sở Lao động - TB&XH Hà Nội” với chức năng nhiệm vụ:

1. Thực hiện các hoạt động tư vấn việc làm, học nghề, chính sách có liên quan đến quan hệ lao động theo quy định của pháp luật lao động.

2. Giới thiệu việc làm cho người lao động, cung ứng và tuyển lao động theo yêu cầu của người sử dụng lao động.

3. Thu thập thông tin và thực hiện các phân tích, dự báo, báo cáo về thị trường lao động trên địa bàn thành phố Hà Nội.

4. . Tổ chức đào tạo, tập huấn nâng cao năng lực tìm kiếm việc làm và đào tạo kỹ năng, dạy nghề khác theo quy định của pháp luật.

5. Tuyên truyền, phổ biến chính sách, pháp luật về lao động, việc làm.

6. Thực hiện chính sách bảo hiểm thất nghiệp theo quy định của pháp luật.

7. Thực hiện các dịch vụ khác theo quy định của pháp luật và chỉ đạo của cấp trên. Ngoài các hoạt động trên Trung tâm tổ chức hoạt động Sàn giao dịch việc làm tại 144 Trần Phú - Hà Đông - Hà Nội; các Điểm giao dịch việc làm vệ tinh và Sàn giao dịch việc làm vệ tinh tại các huyện. Tại đây nguời lao động được tư vấn việc làm, tư vấn nghề, tư vấn kỹ năng phỏng vẩn, tuyển dụng và giới thiệu việc làm trong và ngoài nước đồng thời được tiếp xúc trực tiếp với nhà tuyển dụng để tiến hành các thỏa thuận, giao dịch việc làm Trải qua 25 năm hoạt động, Trung tâm Dịch vụ việc làm số 2 Hà Nội có sự phát triển lớn mạnh về quy mô hoạt động, tổ chức bộ máy và nhân lực phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ được giao. Bộ máy tổ chức của Trung tâm gồm: 06 phòng chuyên môn, nghiệp vụ: Phòng Tổ chức Hành chính, Phòng Thông tin thị trường lao động, Phòng Đào tạo nghề, Phòng Tư vấn giới thiệu việc làm, Phòng Bảo hiểm thất nghiệp, Phòng Phân tích - Dự báo thị trường lao động . Cùng với sự lớn mạnh về tổ chức, đội ngũ cán bộ viên chức của Trung tâm cũng có bước trưởng thành đáng kể, đa phần là cán bộ trẻ có trình độ năng lực. Với những nỗ lực không ngừng, vượt qua nhiều khó khăn, thách thức trong suốt 25 năm qua, Trung tâm Dịch vụ việc làm số 2 Hà Nội luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, có nhiều đóng góp vào sự phát triển chung của ngành Lao đông - Thương binh và Xã hội.

 • BỘ MÁY TỔ CHỨC

  Bấm vào ảnh để xem kích thước lớn hơn

CÁC PHÒNG BAN

 • Trưởng phòng: Kiều Thị Hương;

  Điện thoại bàn: 0433.510.672; - Fax: – 0433829082

  Di động: 0912.857.898;

  Email: kieuthihuong_soldtbxh@hanoi.gov.vn

  Phihuonglinh@gmail.com

  Chức năng, nhiệm vụ:

  Phòng Tổ chức -Hành chính có chức năng tham mưu cho Giám đốc về công tác tổ chức, cán bộ, thi đua khen thưởng, kỷ luật đối với cán bộ, viên chức, người lao động. Thực hiện quản lý và đảm bảo các chế độ, chính sách đối với cán bộ, viên chức và người lao động. Giúp việc cho Ban Giám đốc về công tác hành chính, thông tin tổng hợp, văn thư, lưu trữ, lễ tân; công tác đối nội, đối ngoại., cụ thể:

  - Công tác tổ chức cán bộ : tham mưu cho Giám đốc trong công tác sắp xếp, quy hoạch điều động cán bộ và tổ chức bộ máy ; thực hiện chính sách đối với CBVC và người lao động; thường trực các Hội đồng của Trung tâm.

  - Công tác hành chính văn phòng : tham mưu ban hành các văn bản nội quy, quy chế, quy định… các chương trình, kế hoạch công tác của Trung tâm ; công tác báo cáo ; công tác tổng hợp hành chính, văn thư, lưu trữ.

  - Công tác quản trị văn phòng : Tham mưu đè xuất xây dựng kế hoạch mua sắm, sửa chữa ; quản lý toàn bộ cơ sở vật chất của Trung tâm.

  - Công tác Kế toán : Lập kế hoạch dự toán ngân sách hành năm và phương án phân bổ dự toán ngân sách cho các hoạt động của đơn vị; đảm bảo thanh quyết toán theo quy định và chế độ chính sách cho cán bộ viên chức và người lao động.

 • Trưởng phòng: Bùi Xuân Tiến;

  Điện thoại bàn & Fax: 0433.820.450; Di động: 0904.213.956

  Email: buixuantien_soldtbxh@hanoi.gov.vn

  tienbxt@gmail

  Chức năng, nhiệm vụ

  - Thu thâp và cung ứng thông tin thị trường lao động về việc làm, học nghề, tiền công, tiền lương, nhu cầu sử dụng lao động nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động của các phiên giao dịch việc làm

  - Tham mưu xây dựng kế hoạch và tổ chức hoạt động Sàn giao dịch việc làm, Sàn giao dịch việc làm vệ tinh. Điểm giao dịch việc làm vệ tinh

  - Tổ chức thực hiện công tác tuyền thông, tuyền truyền, quảng bá và giới thiệu về Sàn giao dịch việc làm, thị trường lao động và các chế độ chính sách pháp luật lao động

 • Phó Giám đốc phụ trách phòng: Phan Văn Tuấn; Điện thoại: 0433.524.146

  Email: phanvantuan_soldtbxh@hanoi.gov.vn
  tuanphan860@gmail.com

  Phó Trưởng phòng: Đào Thanh Việt;
  Điện thoại bàn: 0433.560.197; Di động: 0985.155.889
  Email: daothanhviet_soldtbxh@hanoi.gov.vn
  thanhvietwork@gmail.com

  Chức năng, nhiệm vụ
  Hoạt động tư vấn, bao gồm:
  - Tư vấn việc làm cho người lao động về lựa chọn công việc phù hợp với khả năng và nguyện vọng; về các kỹ năng nhằm thi tuyển, giữ việc và phát triển nghề nghiệp; về tự tạo việc làm, tìm việc làm trong nước và ngoài nước;
  - Tư vấn cho người sử dụng lao động về tuyển dụng lao động; về quản trị và phát triển nguồn nhân lực; về sử dụng lao động và phát triển việc làm;
  - Tư vấn về chính sách, pháp luật lao động cho người lao động, người sử dụng lao động.
  Giới thiệu việc làm cho người lao động, cung ứng và tuyển lao động theo yêu cầu của người sử dụng lao động/
  - Cung ứng lao động theo yêu cầu của người sử dụng lao động;
  - Giới thiệu, cung ứng lao động cho đơn vị, doanh nghiệp được cấp phép đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng.
  - Tổ chức đào tạo, tập huấn nâng cao năng lực tìm kiếm việc làm và đào tạo kỹ năng theo quy định của pháp luật

 • Trưởng phòng: Nguyễn Thế Sinh

  Điện thoại bàn: 0433.825.328; Di động: 0914.337.126
  Email: nguyenthesinh_soldtbxh@hanoi.gov.vn

  Chức năng, nhiệm vụ
  - Xây dựng kế hoạch đào tạo phù hợp với khả năng, theo nhiệm vụ của Trung tâm
  - Tư vấn học nghề cho người lao động về lựa chọn nghề, trình độ đào tạo, nơi học phù hợp với khả năng và nguyện vọng;
  - Tổ chức đào tạo, tập huấn dạy nghề theo quy định của pháp luật.
  - Tư vấn nghề, đào tạo nghề ngắn hạn, bổ túc tay nghề gắn với việc làm, tổ chức cho người lao động đăng ký và tư vấn cho họ về chế độ chính sách liên quan đến dạy nghề theo quy định của pháp luật.
  - Thu thập, phân tích và cung ứng thông tin về đào tạo nghề: Nhu cầu nghề của xã hội, nhu cầu học nghề của người lao động, tiêu chuẩn học nghề, học phí trên địa bàn và trong toàn quốc.

 • Trưởng phòng: Lê Thị Hồng Ánh
  Điện thoại bàn: 0433.829.082; Di động: 0902.671.988
  Email: lethihonganh_soldtbxh@hanoi.gov.vn anhlh.gtvl@gmail.com
  Chức năng, nhiệm vụ
  - Thực hiện chính sách bảo hiểm thất nghiệp theo quy định,
  - Tổ chức, tiếp nhận hồ sơ đề nghị hưởng bảo hiểm thất nghiệp, xem xét và thực hiện các thủ tục giải quyết chế độ bảo hiểm thất nghiệp theo quy định;
  - Tổ chức công tác thông tin, tuyên truyền chính sách, pháp luật về bảo hiểm thất nghiệp;
  - Tổ chức tư vấn, giới thiệu việc làm cho người đang hưởng bảo hiểm thất nghiệp; tổ chức dạy nghề phù hợp cho người đang hưởng bảo hiểm thất nghiệp;
  - Thực hiện các biện pháp để hỗ trợ việc làm, học nghề đối với người lao động bị thất nghiệp trên địa bàn;
  - Thực hiện chế độ báo cáo định kỳ, đột xuất theo quy định.

 • Trưởng phòng: Nguyễn Vinh Trường:
  Điện thoại bàn: 0433.113.194; Di động: 0908.851.968
  Email: nguyenvinhtruong_soldtbxh@hanoi.gov.vn
  hanoidbld@gmail.com
  Phó Trưởng phòng: Đặng Ngọc Vũ
  Di động: 0989.999.567
  Email: dangngocvu_soldtbxh@hanoi.gov.vn
  dangngocvu2008@gmail.com
  Chức năng, nhiệm vụ
  - Thu thập, phân tích, dự báo và cung ứng thông tin thị trường lao động ngắn hạn và dài hạn trên địa bàn thành phố Hà Nội phục vụ xây dựng kế hoạch, quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội. Tham mưu đề xuất các giải pháp nâng cáo hiệu quả hoạt động của Sàn giao dịch việc làm thành phố Hà Nội
  - Xây dựng, quản lý, cập nhật, khai thác hệ thống cơ sở dự liệu thông tin thị trường lao động thành phố Hà Nội
  - Cung cấp các dịch vụ, các hoạt động nghiệp vụ trong lĩnh vực thông tin thị trường lao động thành phố Hà Nội theo yêu cầu của các cơ quan, tổ chức và cá nhân theo quy định của pháp luật
  - Phát hành ấn phẩm, báo cáo, bản tin về thông tin thị trường lao động theo quy định của pháp luật


View TTGTVL HaNoi2 in a larger mapTrung tâm giới thiệu việc làm Hà Nội 2 in a larger map